اخبار و رویدادها
دستورالعمل صدور جواز تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
منبع خبر : قانون نظام صنفی
دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره‌ای
دستورالعمل  صدور جواز تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای
دستورالعمل اتاق اصناف ایران در ارتباط با صدور جواز تاسیس فروشگاههای بزرگ چند منظوره و زنجیره‌ای اعلامی در سایت اتاق اصناف.
http://otaghasnafeiran.ir

لینک مستقیم فرم دستورالعمل در سایت یهسرما قسمت منابع و رسانه ها زیر شاخه منابع مرتبط اینترنتی.


  سرتیترهای ویژه خبری