تماس با بهسرما
نام/شرکت
آدرس ایمیل
تلفن/فکس/همراه
مخاطب مورد نظر
  مشخصات تماس
دفتر مرکزی شرکت بهسرما:
تهران ، میدان فاطمی، ساختمان چهلستون، طبقه دوم، شماره ۲۰۲
کدپستی : ۱۴۳۱۶۶۳۵۵۴

تلفن : (۰۲۱) ۸۸۹۶۷۹۲۶-۲۷، ۸۸۹۷۷۰۲۱ - ۳, ۸۸۹۵۰۶۲۸ -۳۰
نمابر : (۰۲۱)  ۸۸۹۶۷۹۲۸
ایمیل : info@behsarma.com
وب سایت : www.behsarma.com
 
دفتر مرکزی بهسرما بر روی نقشه

نقشه بزرگتر